Aftryk

Udbyderens lovpligtige identifikation

Rømø Manufaktur ApS
Sybille Steinbach
Gl. Færgevej 18
6792 Rømø
Danmark

Web: www.romo-manufaktur.com
E-mail: info@romo-manufaktur.com

CVR-NR. DK37273082

Juridiske oplysninger om websiden

Alle tekster, billeder og yderligere informationer, som er publiceret her, er underlagt vores ophavsret, for så vidt der ikke foreligger tredjeparters ophavsrettigheder. Mangfoldiggørelse, udbredelse eller offentlig gengivelse er i hvert tilfælde udelukkende tilladt i tilfælde af udbyders genkaldelige og ikke-overførbare samtykke.

Vi er ikke ansvarlige for nogen webindhold, som er forbundet via krydshenvisning (link), idet disse ikke udgør vores indhold. Vi har undersøgt de linkede sider for ulovligt indhold, og på tidspunktet for krydshenvisningen var et sådant ikke identificerbart. Ansvaret for indholdet af de linkede sider påhviler deres ejere. Vi har i den forbindelse ingen generel overvågnings- og kontrolpligt. Hvis en lovovertrædelse måtte komme til vores kendskab, vil vi dog omgående fjerne det pågældende link.

Alternativ tvistbilæggelse

Den Europæiske Kommission stiller en platform til rådighed for en udenretslig online-tvistbilæggelse, som kan findes på https://ec.europa.eu/odr. Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugermæglingsorganer.